fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
14.07.16 18:18

KAMP - rezultati pismenog ispita

Pismeni dio ispita održan 14.07.2016. godine položila je Natalija Pirizović. Usmeni dio ispita održat će se 18.07.2016. godine (ponedjeljak) u 14.30 sati.