fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
15.07.16 10:53

FINANCIJSKA TRŽIŠTA - Rezultati ispita

Rezultati pisanog dijela ispita održanog 15.07.2016. godine

Pisani dio ispita uspješno su položili sljedeći studenti:

1. Andrić-Vukančić Anna-Maria

2. Biondić Virđinija

3. Bižupić Silvana

4. Ćatić Belma

5. Ćosić Ivona

6. Doležal Matea

7. Hegediš Igor

8. Smrtić Marko

9. Žuljević Katarina

Usmeni dio ispita održati će se u utorak, 19.07.2016. godine u kabinetu 41 s početkom u 10:00 sati.

Ostali studenti mogu svoje radove pogledati u vrijeme konzultacija.

Izv.prof.dr.sc. Dean Učkar