fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
11.07.16 15:07

Računovodstvo banaka_rezultati ispita i upis ocjena

Na upis ocjena iz kolegija Računovodstvo banaka koji će se održati u utorak 12.7.2016. u 12.00 sati na Rektoratu (Zagrebačka 30) pozivaju se sljedeci studenti:

Cipov Dajana

Ivinić Fabio

Kuterovac Mateja

Mežnarić Dolores

Nikolić Angela

Toncetti Marco

Toth Kristina