fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
12.07.16 07:35

ODRŽAVANJE ISPITA JAVNE FINANCIJE/EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA 13.7.2016.

Sukladno obavijesti prodekanice za nastavu doc. dr. K. Černe da je u dvorani Pula pokvarena klima i da traje popravak iste, obaviještavaju se studenti da će se ispit sutra, 13.7.2016. godine održati u 8:00 sati U DV. ISTRA.