fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
06.07.16 16:11

Sociologija turizma - rezultati pismenog ispita

Štiković   3

Upis ocjene 7.07. u 11.00 h.

doc.dr.sc.Mauro Dujmović