fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
05.07.16 19:13

POSLOVNE FINANCIJE - Rezultati ispita 05.07.2016.

Rezultati pisanog dijela ispita održanog 05.07.2016. godine

Pisani dio ispita uspješno su položili sljedeći studenti:

1. Andrić Barbara

2. Babić Elena

3. Bolčević Aleksandra

4. Brgić Samantha

5. Burić Fani

6. Cvijović Toni

7. Gobin Sanja

8. Goršćak Karla

9. Grbić Neda

10. Hrvatin Vlahović Martina

11. Jozić Marija

12. Kadović Andrea

13. Karahasanović Vernesa

14. Kolarić Dominik

15. Kolenko Jelena

16. Križanić Dean

17. Lukić Kristina

18. Martić Bruno

19. Nikolić Angela

20. Pažin Mateja

21. Perković Ayrton

22. Podgornik Ana

23. Raguž Ena

24. Raguž Milka

25. Stanojević Vladimir

26. Veselica Enco

Usmeni dio ispita održati će se u petak, 08.07.2016. godine u kabinetu 41 s početkom u 09:00 sati.

Ostali studenti mogu svoje radove pogledati u vrijeme konzultacija.

Izv.prof.dr.sc. Dean Učkar