fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
19.07.16 15:10

POSLOVNE FINANCIJE - Rezultati ispita

Rezultati pisanog dijela ispita održanog 19.07.2016. godine

Pisani dio ispita uspješno su položili sljedeći studenti:

1. Beck Ursula

2. Burić Fani

3. Cinkopan Loren

4. Cipov Dajana

5. Crnobori Vedran

6. Cukarić Marko

7. Doblanović Ozren

8. Ferić Iva

9. Hrvatin V. Martina

10. Jagodić Matej

11. Kacun Tara

12. Kalčić Andi

13. Kovač Kristina

14. Krajcer Izidora

15. Lovrinović Lora

16. Martić Bruno

17. Matejčić Tina

18. Meden Nina

19. Modrušan Lino

20. Nikolić Angela

21. Podgornik Ana

22. Pokrajac David

23. Pribanić Claudia

24. Raguž Ena

25. Ribarić Anđelko

26. Rojnić Helena

27. Stojanović Samanta

28. Štifanić Marijan

29. Trošt Martina

30. Ždravac Ivan

Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak, 21.07.2016. godine u kabinetu 41 s početkom u 09:00 sati.

Ostali studenti mogu svoje radove pogledati u istom terminu.

Izv.prof.dr.sc. Dean Učkar