fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Telefonski imenik djelatnika Odjela

Red.br.

Prezime i ime

Kabinet

Telefon

1

Afrić Rakitovac Kristina

30

377-030

2

Alerić Dražen

47

377-047

3

Barbieri Alfio

46

377-046

4

Belullo Alen

48

377-048

5

Benazić Dragan

52

377-052

6

Bevanda Vanja

50

377-050

7

Blažević Sanja

32

377-032

8

Boljunčić Valter

46

377-046

9

Božina Lovre

41

377-041

10

Burić Đani

47

377-047

11

Bušelić Marija

32

377-032

12

Černe Ksenija

42

377-042

13

Djaković Kristina

33

377-033

14

Franjić Zoran

37

377-037

15

Gonan Božac Marli

23

377-019

16

Gržinić Jasmina

4

377-004

17

Kersan-Škabić Ines

28

377-028

18

Kostić-Bobanović Moira

34

377-034

19

Krbec Denisa

45

377-045

20

Križman Pavlović Danijela

32

377-032

21

Krtalić Sandra

49

377-049

22

Maurović Ljiljana

31

377-031

23

Milovan Toni

2

377-060

24

Mošnja-Škare Lorena

42

377-042

25

Nefat Ariana

52

377-052

26

Nedveš Marija

33

377-033

27

Paulišić Morena

50

377-050

28

Radolović Oliver

47

377-047

29

Soumitra Sharma

18

377-018

30

Sinković Dean

55

377-055

31

Sinković Giorgio

29

377-029

32

Šehanović Jusuf

12-Rovinjska

385-020

33

Škare Marinko

21

377-020

34

Štoković Igor

4-Rovinjska

385-024

35

Šverko Ivan

38

377-038

36

Učkar Dean

51

377-051

37

Vitasović Aljoša

45

377-045

38

Zenzerović Robert

51

377-051