fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

O Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»

“Natrag se ne može, moguće je i prirodan je samo put naprijed. To znači put u smjeru ekonomskog razvitka, ulaženje u punu civilizaciju!”

Dr. Mijo Mirković (1898. - 1963.)

Dr. sc. Mijo Mirković (1957.)

Akademik Mijo Mirković, jedan je od naših najsvestranijih intelektualaca. Bio je ekonomist, povjesničar, sociolog, književnik i novinar, ali i vrstan pedagog i sveučilišni predavač brojnim naraštajima studenata. Mnoge njegove misli zapisane u njegovim djelima i danas poticajno djeluju.

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ najveća je sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u okviru koje se izvode sve razine visokoškolskog obrazovanja, od preddiplomskih i diplomskih studija do poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih doktorskih studija.

Korijeni visokoškolskog obrazovanja ekonomista u Istri sežu u šezdesete godine prošlog stoljeća kada je 30. lipnja 1960. godine osnovana Viša ekonomska škola „Dr. Mijo Mirković“, prva visokoškolska ustanova za obrazovanje ekonomista u Hrvatskoj izvan Zagreba. Inicijativa za njezin osnutak potekla je još 1956. godine, kad je akademik Mijo Mirković - Mate Balota predložio osnivanje Jadranskog sveučilišta.

Godine  1985. Viša ekonomska škola uvodi prvi četverogodišnji studij za diplomirane ekonomiste smjera računovodstvo i financije te postaje Studij ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula, da bi pet godina kasnije  promijenila naziv u Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” Pula, s tri studija iz polja ekonomije: financije, turizam i marketing. Od akademske godine 2005./2006. svi studiji pri Sveučilištu u Rijeci, pa tako i pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula, koji je bio njegova sastavnica, usklađeni su s europskim standardima visokoškolskog obrazovanja i Bolonjskim procesom osiguravajući studentima kvalitetnije nastavne programe i bolje uvjete studiranja.

Osnivanjem najmlađeg javnog sveučilišta u Republici Hrvatskoj, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u prosincu 2006. godine, tadašnji Fakultet ekonomije i turizma ulazi u njegov sastav te postaje Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“, a status fakulteta ponovno dobiva 2013. godine.

Pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ trenutno se izvode preddiplomski studiji Ekonomija i Poslovna ekonomija unutar koje se studenti mogu izabrati između slijedećih smjerova:

  • Financijski management,

  • Marketinško upravljanje,

  • Management i poduzetništvo,

  • Turizam i

  • Poslovna informatika.

Nadovezujući se na preddiplomske studije, na Fakultetu se izvode i diplomski studijski programi Ekonomija i Poslovna ekonomija unutar koje se razlikuju slijede i studijski smjerovi:

  • Financijski management,

  • Marketinško upravljanje,

  • Management i poduzetništvo,

  • Turizam i razvoj i

  • Poslovna informatika.

Uz studijske programe iz polja ekonomije, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ organizacijski izvodi sveučilišni interdisciplinarni preddiplomski i diplomski studij Kultura i turizam te sveučilišni preddiplomski studij Informatika.

Nakon završetka prve dvije razine visokoškolskog obrazovanja, studenti mogu nastaviti usavršavanje na poslijediplomskim studijima. Fakultet tako organizira dva poslijediplomska specijalistička studija: Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj te studij Ljudski resursi i društvo znanja. Najviša razina visokoškolskog obrazovanja na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ osigurana je izvođenjem poslijediplomskih doktorskih studija. Akademsku titulu doktora znanosti studenti mogu steći završetkom poslijediplomskog doktorskog studija Nova ekonomija ili poslijediplomskog doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije s pet modula: Financije, Računovodstvo, Marketing, Menadžment i Turizam.

Od 2014. godine Fakultet je u suradnji s partnerskim institucijama iz Austrije, Madžarske i Slovačke pokrenuo sveučilišni poslijediplomski međunarodni doktorski studij "Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment"

Danas Fakultet zapošljava ukupno 53 nastavnika od čega je njih 42 u znanstveno nastavnom zvanju, a 11 u suradničkom zvanju.

U razdoblju od 1962. do 2013. godine na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ diplomiralo je ukupno 7.247 studenata.