fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Vizija, misija i ciljevi

VIZIJA

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ dinamičan je i fleksibilan centar visokoškolske naobrazbe i znanosti, prepoznatljivih dosega na državnoj i regionalnoj razini, koji razvojem novih i primjenom postojećih ekonomskih znanja unapređuje proces visokog i cjeloživotnog obrazovanja, a sve u cilju podizanja kvalitete života i blagostanja zajednice u cjelini.

MISIJA

Naša je misija sadržana u organizaciji, izvođenju i unapređenju visokoškolskih nastavnih programa te programa cjeloživotnog obrazovanja iz polja ekonomije usklađenih sa suvremenim gospodarskim trendovima i potrebama tržišta. Postojeća ekonomska znanja razvijamo znanstveno-istraživačkom djelatnošću kojom se potvrđujemo kao aktivan generator novih spoznaja. Proces obrazovanja i generiranja novih znanja kontinuirano se usavršava u suradnji s gospodarstvom i uvaženim visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama iz zemlje i inozemstva.

CILJEVI

 1. Unaprijediti kvalitetu rada i djelovanja Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u svim područjima i po svim kriterijima ocjenjivanja kvalitete propisanih za postupak reakreditacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj:
  1. Upravljanje visokim učilištem i osiguranje kvalitete
  2. Studijski programi
  3. Studenti
  4. Nastavnici
  5. Znanstvena i stručna djelatnost
  6. Mobilnost i međunarodna suradnja
  7. Resursi: stručne službe, prostor, oprema i financije.
 2. Poboljšati konkurentsku poziciju Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ na četiri segmenta tržišta visokih učilišta:
  1. Studentsko tržište
  2. Akademsko-administrativno tržište
  3. Tržište obrazovnih i drugih usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici
  4. Istraživačko tržište.

TEMELJNE VRIJEDNOSTI

Temeljne vrijednosti kao pretpostavke i uvjerenja koja su presudna za ponašanje zaposlenika i institucije u cjelini jesu:

 • Predanost radu i inicijativa;
 • Neprekidna težnja ka proširenju i unapređenju postojećih znanja;
 • Nesebično širenje postojećih znanja i novih spoznaja;
 • Sloboda znanstvenog i umjetničkog stvaralaštva te izražavanja mnijenja;
 • Pravednost i poštenje;
 • Iskreno i nepristrano ponašanje;
 • Objektivnost i korektnost.