fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Suradnja fakulteta i gospodarskih subjekata

Praksa je ključni dio u pripremi studenata za samostalni rad nakon diplome.

Osposobljavanju studenata za rješavanje realnih problema iz poslovne prakse pridajemo posebnu pozornost.

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” kontinuirano unapređuje razinu povezanosti akademske i poslovne zajednice s ciljem osposobljavanja studenata za rješavanje realnih poslovnih problema te njihovog bržeg i lakšeg zapošljavanja. Sve intenzivnija integracija u gospodarski razvoj regije i zemlje ogleda se, također u nastojanjima Fakulteta da potiče poduzetništvo i samozapošljavanje među studentskom populacijom, ali i u pružanju niza obrazovnih i konzultantskih usluga zajednici u kojoj djeluje. U tom smislu, uspostavljena je suradnja s nekoliko desetina poslovnih subjekta u okviru kojih studenti rješavaju određene problemske zadatke kao dio svog obrazovnog procesa te im je omogućena razrada poduzetničke ideje unutar Studentskog poduzetničkog inkubatora. Istovemeno, poslovnoj zajednici i nositeljima vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini pružaju se konzultantske usluge te usluge obrazovanja putem Centra za empirijska društvena istraživanja – CASTER.