fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Dokumenti Fakultetskog vijeća i dekana

Važne odluke

Poslijediplomski studij

Dokumenti Senata i rektora

Službena putovanja

Procedura, odluke i obrasci