fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

CASTER - Centar za empirijska društvena istraživanja i trendove

Misija CASTER-a proizlazi iz iskazanih potreba lokalne i šire društvene zajednice, potreba akademske zajednice u Istri te zaposlenika FET/OET-a i tradicije duge 50 godina. Znanstveno osoblje FET/OET-a, pored istraživanja koja se bave problemima iz užeg okruženja, ima interes istraživati i procese u širem društvenom okruženju (ne samo Hrvatskoj). Upravo iz toga proizlazi misija Centra, širenje istraživanja izvan uskih geografskih granica kroz upotrebu modernih empirijskih metoda (ekonometrijskih, system dynamics, spectral analysis) kako bi se uspostavile snažne istraživačke veze sa Centrima i istraživačima iz međunarodnog okruženja. Misija Centra omogućiti je uspostavu međunarodnog istraživačkog profila na FET/OET-u budući da je kroz Centar to lakše ostvariti nego kroz pojedinačne napore. Centar će na taj način omogućiti istraživačima da budu fokusirani na zadatke unutar FET/OET-a kroz razvoj suradničkog okruženja temeljenog na timskom radu, dok će upravo Centar kroz svoje akitvnosti privlačiti međunarodni istraživački interes prema istraživačima na FET/OET-u. Pored etabliranja FET/OET-a na međunarodnoj istraživačkoj karti kao fokusiranog i važnog istraživačkog punkta, upravo primjenom modernih empirijskih istraživačkih metoda analizirat će se brojni problemi i ograničenja od krucijalnog značaja za poslovnu i lokalnu upravu i samoupravu Istarske županije i Hrvatske.

Više o Centru čitajte na stranici: www.caster-oetcenter.com

 

Ostale aktivnosti OET-a