fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Publikacije

Ekonomska istraživanja - znanstveni časopis

Economic Research - scientific journal

Izdavač (Publisher):

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”

 

UDK

CIP - Katalogizacija u publikaciji - Sveučilišna knjižnica u Puli

Adresa uredništva (Editorial address):

Sveučilšte Jurja Dobrile u Puli

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”

52100 Pula, Preradovićeva 1/1.

tel: +385 (0)52 377-554
fax: +385 (0)52 377-013

E-mail: dean.sinkovic(pri)unipu.hr (Managing editor)

           adriana.galant(pri)unipu.hr (Editorial assistant)

Website: http://fet.unipu.hr/index.php?id=164

 

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u:

  • SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX, SOCIAL SCISEARCH, JOURNAL CITATION, THOMSON REUTERS (USA)
  • CAB ABSTRACTS (Wallingford, UK)
  • EBSCO PUBLISHING DATABASE
  • ECONLIT (American Economic Association, USA)
  • SCOPUS, GEOBASE (Eslevier, Amsterdam, Netherland)
  • ABI/INFORM PROQUEST (Cambridge, UK)
  • CABELL'S DIRECTORY OF PUBLISHING OPPORTUNITIES IN ECONOMICS & FINANCE (Beaumont, USA)

Časopis se izdaje uz potporu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

 

Dodatne informacije