fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Svečane promocije

Protekli su tjedan Sveučilište i Odjel bili u znaku svečanih promocija. U utorak 24. lipnja diplome je primilo 52 studenata Sveučilišta, dok je petak 27. lipanj, bio u znaku prve svečane promocije doktora i magistara znanosti.

Titulu doktora znanosti stekli su Marko Paliaga (doktorska disertacija pod naslovom »Branding i konkurentnost hrvatskih gradova»)  i Violeta Šugar (doktorska disertacija pod naslovom «Europska unija i odabir modela upravljanja kvalitetom hrvatskih turističkih destinacija»), dok su u magistre znanosti promovirani Ksenija Černe, Daniela Dobrić-Paćelat, Pavle Jureta, Erika Calagaz Poropat, Egidio Kleva, Lorena Mišković, Romina Pržiklas, Erik Ružić, Dean Sinković, Davor Špac, Elio Štifanić, Martina Toncetti, Andrea Vareško, Florijan Veneruzzo i Miroslava Vitasović.

Sažetke doktorskih i magistarskih radova iznijeli su promotori-mentori izv.prof.dr.sc. Zoran Franjić, doc.dr.sc. Giorgio Sinković, izv. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare, izv. prof. dr. sc Marija Bušelić, prof.dr.sc. Alfio Barbieri, izv. prof. dr. sc Marinko Škare, prof.dr.sc. Denisa Krbec te izv.prof.dr.sc. Marli Gonan Božac

Diplome su uručili rektor prof. dr.sc. Marčelo Dujanić, prorektor prof. dr.sc Robert Matijašić i pročelnica Odjela izv. prof. dr. sc. Marli Gonan Božac.

Slike promocije magistranada i doktoranada

 

 

Slike promocije diplomanada