fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Voditelji poslovnica

Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na temelju odluke Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka RH (tada Ministarstva turizma RH) organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica.

Seminar se organizira i izvodi sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07) i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08).

Polaznik treba ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. da je državljanin Republike Hrvatske
  2. da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
  3. da ima najmanje srednju stručnu spremu
  4. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan.

Nastava i ispit za voditelja poslovnice sadrži sljedeće predmete:

  • Politički sustav Republike Hrvatske,
  • Gospodarski sustav Republike Hrvatske,
  • Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje,
  • Osnove turističkog zakonodavstva,
  • Putničke agencije
  • Vježbe

Cijena seminara i ispita za voditelje poslovnica zajedno sa PDV-om iznosi 4.200,00 kuna.

Dodatne informacije na tel. 052/377-068 ili putem maila:  sagaber(pri)unipu.hr

Slijedeći tečaj održati će se u veljači 2014. godina (prijave u sredinom siječnja).