fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Diplomski studijski programi

Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Pula

Preradovićeva 1/1, HR-52100 Pula

Mjesto izvođenja: Pula, Rovinjska 14 (dvorane 1, 2, 3, 4, 5)

Pula, P.Preradovića 1 (dvorana 6 i informatički kabineti)

 

Uvjeti upisa

Na diplomski studij određenog studijskog programa mogu se upisati studenti koji su završili preddiplomski studij istog programa, ali i studenti koji su završili neki od ostalih studijskih programa Fakulteta ili studijskih programa drugih ustanova visokog školstva u RH uz polaganje razlikovnih ispita.

Trajanje studija

Diplomski studij svih studijskih programa traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS.

Završetkom preddiplomskog studija student stječe temeljna znanja iz ekonomije i poslovne ekonomije koja mu omogućavaju obavljanje manje zahtjevnih poslova u različitim sektorima. Stečena znanja student može nadograditi nastavkom studija na diplomskom studiju izabranog studijskog programa.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Završetkom diplomskog studija student stječe akademski naziv magistra (mag.) ekonomije odnosno poslovne ekonomije.