fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Teme završnih i diplomskih radova

Teme završnih i diplomskih radova za ak.god. 2013./2014.

Teme završnih radova ak.god. 2012./2013.

Predmet: Europski identitet – kulturne i političke osnove
Nositelj: dr.sc. Nataša Urošević

Teme:
1. Europske prijestolnice kulture
2. Europske kulturne politike i programi u kulturi
3. Europljani – kultura i identitet
4. Povijest i budućnost europske ideje
5. Kulturni identitet i kulturna raznolikost – budućnost europskog multikulturalizma

Predmet: Kulturni identitet Hrvatske
Nositelj: dr.sc. Nataša Urošević

Teme:
1. Projekt Europske prijestolnice kulture – hrvatski kandidati
2. Hrvatska i Europa – korijeni integracija
3. Hrvatski kulturni identitet i UNESCO-va lista svjetske baštine
4. Država kao brend – festival Hrvatske u europskim metropolama
5. Hrvatska i susjedi
6. Mediteranske sastavnice kulturnog identiteta Hrvatske
7. Lokalni/regionalni kulturni identitet i održivi razvoj
 

Predmet: Putopisna književnost
Nositelj: dr.sc. Nataša Urošević

Teme:
1. Istra i Dalmacija u djelima europskih putopisaca
2. Hrvatski putopisci moderne
3. Putopisi (p)o Istri
4. Putopisi u hrvatskoj/istarskoj publicistici 19. i 20. stoljeća
5. Europske skitnje – hrvatski putopisci u Europi

Predmet: Putopisi i turistički itinerari
Nositelj: dr.sc. Nataša Urošević

Teme:
1. Europske kulturne rute
2. Mediteranski itinerari – kultura i turizam
3. Osmišljavanje kulturne rute kao turističkog proizvoda
4. Fortisovim stopama – nova kulturna ruta tragom slavnog putopisca
5. Jadranski putopisi i itinerari
6. Hrvatski tematski putovi

Predmet: Turistička geografija svijeta
Nositelj: Nikola Vojnović

Teme:
1. Geografska obilježja atrakcijske osnove odabrane izvaneuropske turističke regije ili države
2. Prirodno-geografska obilježja turizma odabrane izvaneuropske turističke regije ili države
3. Geografska obilježja atrakcijske osnove odabrane europske turističke regije ili države
4. Zaštićena prirodna baština odabrane europske regije ili države – geografski aspect turističke valorizacije
5. Geografski aspect turizma odabranog nacionalnog parka ili parka prirode u Republici Hrvatskoj

Teme diplomskih radova ak.god. 2012./2013.

Predmet: Turistička geografija Hrvatske
Nositelj: dr.sc. Nikola Vojnović

Teme:
1. Održiva turistička valorizacija na primjeru unutrašnjih dijelova primorskih županija
2. Turističko-geografska obilježja ruralnih naselja na primjeru Gorske Hrvatske
3. Geografska analiza održivosti turizma na istarskom priobalju