fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Ines Kersan-Škabić

dr. sc.
redovita profesorica

Kontakt

Preradovićeva 1/1
Kabinet br.28
Tel: 377 028
E-mail: ikersan(pri)efpu.hr

Konzultacije:

Ponedjeljkom: 12:00 - 13:00 sati

E-mailom svaki radni dan

Kolegiji

 • Preddiplomski studij
  • Međunarodna ekonomija
  • Radionica, smjer Ekonomija, 2.godina
  • Seminar, smjer Ekonomija, 2.godina
  • Međunarodna tržišta i poslovanje
 • Diplomski studij
 • Poslijediplomski specijalistički studiji
  • Europske ekonomske integracije
  • Konkurentnost u globalnoj ekonomiji
  • Integracijski procesi i pokretljivost ljudi i kapitala
 • Poslijediplomski doktorski studij
  • Financijska regulativa i europska integracija

CV