fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Denisa Krbec

prof. dr. sc.

redoviti profesor u trajnom zvanju

predstojnica Katedre za turizam

VAŽNA OBAVIJEST:

Postovani,

S dubokom boli u srcu javljamo Vam da je dana 13. studenoga 2013. preminula naša draga i cijenjena kolegica prof. dr. sc. Denisa Krbec.

Komemoracija ce se održati u ponedjeljak, 18. studenoga 2013. u 11 sati na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" (dvorana Pula), a posljednji ispraćaj u 15 sati na Gradskom groblju u Puli.

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirkovic"
Pula


Za sva nastavna pitanja studenti se mogu obratiti:

 • Višem asistentu dr.sc. Alenu Benaziću, za kolegije Javne službe i Upravljanje javnim službama;
 • Višem asistentu Aljoši Vitasoviću, za kolegije: Seminar, Selektivni oblici turizma i Fenomenologija iskustva u turizmu na preddiplomskom te Selektivni turizam;
 • Znanstvenom novaku - asistentu Ivici Petriniću, za kolegije: Ekonomska sociologija i Komuniciranje u organizaciji (Informatika) na preddiplomskom studiju te Sociologija turizma na diplomskom studiju;
 • Znanstvenoj novakinji - asistentici Ivi Slivar Tiganj, za kolegije Praktikum na preddiplomskom i Praktikum II na diplomskom studiju;
 • Tajnici PDS Ljudski potencijali i društvo znanja Šanel Gaberšćek, za kolegije Društvo znanja i Organizacijska kultura na poslijediplomskom sveučilišnom studiju;
 • Tajniku PDDS doc.dr.sc. Manuelu Benaziću, za kolegije Metodologija znanstvenog istraživanja i Kulturno-povijesna baština i turizam na doktorskom studiju Poslovne ekonomije/modul Turizam.

Pula, 19.10.2013.

 

Detaljniji podaci

Pročitajte detaljnije znanstvene podatke na stranici: Tko je tko u hrvatskoj znanosti?

Kontakt

Preradovićeva 1/1
Kabinet br. 18
Tel: 377 045
E-mail: denisa.krbec(pri)unipu.hr

 

Kolegiji

Preddiplomski

 • Ekonomska sociologija
 • Economic Sociology
 • Selektivni oblici turizma (KiT)
 • Fenomenologija iskustva u turizmu (Turizam, KiT)
 • Komuniciranje u organizaciji (Informatika)

Diplomski

 • Sociologija turizma
 • Sociology of Tourism
 • Selektivni turizam
 • Upravljanje javnim službama

Poslijediplomski

 • Društvo znanja
 • Organizacijska kultura

Doktorski

 • Gospodarski razvoj i javne politike (Nova ekonomija)
 • Metodologija znanstvenog istraživanja (Poslovna ekonomija, Modul: Turizam)
 • Kulturno-povijesna baština i turizam (Poslovna ekonomija, Modul: Turizam)

Projekti