fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Ljiljana Maurović

Dr. sc.
redovni profesor
slobodna studijska godina (sabbatical)2011./2012.

Kontakt

Preradovićeva 1
Kabinet br.31
Tel: 377 031
E-mail: ljmaurov(pri)efpu.hr

Konzultacije:

slobodna studijska godina (sabbatical) 2011./2012.

Kolegiji

  • Trgovačko pravo