fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Sandra Krtalić

Dr. sc.
Redovita profesorica

Kontakt

Preradovićeva 1/1
Kabinet br. 49
Tel: 377 049
E-mail: sandra.krtalic(pri)unipu.hr

Konzultacije:

Utorkom od 9 do 10 sati, kabinet 49.

E-mailom svaki radni dan od 8.00 do 14.00 sati.

Kolegiji

Preddiplomski studij

  • Javne financije
  • Ekonomija javnog sektora
  • Seminar 2
  • Fiskalna politika

Diplomski studij

  • Komparativni fiskalni sustavi
  • Lokalne javne financije

Specijalistički PDS

  • Lokalna javna uprava i financiranje
  • Razvoj lokalnog gospodarstva

Poslijediplomski doktorski studij

  • TEORIJA I POLITIKA JAVNIH FINANCIJA