fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Marinko Škare

dr. sc.

Redoviti profesor

Kontakt

Preradovićeva 1/1
Kabinet br.20
Tel: 377 057
E-mail: mskare(pri)efpu.hr

Konzultacije:

Utorkom od 12:00 do 14:00

E-mailom: svaki radni dan

Kolegiji

  • Uvod u ekonomiju,
  • Analiza investicija,
  • Ekonomska filozofija,
  • Odabrane teme uvoda u ekonomiju