fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Sveučilišni poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij “Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment”

Sveučilište u Puli (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Pula, Republika Hrvatska), Bratislavi (Ekonomická univerzita v Bratislave = University of Economics in Bratislava, Faculty of International Relations, Bratislava, Slovak Republic) i Sopronu (Széchenyi István university, in Győr = University of West Hungary, Doctoral School István Széchenyi, Sopron, Hungary), državna sveučilišta s dugom tradicijom postojanja te pravom dodjele doktorskih diploma, sklopila su Ugovor o međunarodnom združenom prekograničnom doktorskom programu „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžement“, u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Veleučilištem Burgenland (Fachhochschule Burgenland = University Burgenland of Applied Sciences Burgenland (UAS), Eisenstadt, Austria), a sve s ciljem razvoja daljnjih međunarodnih akademskih mogućnosti za studente iz svih zemalja članica EU i njihovih sveučilišta i s ciljem jačanja međunarodnih veza između europskih akademskih institucija.

Navedeni program jedinstven je doktorski prekogranični program koji se fokusira na središnje i istočne europske zemlje; po svojoj strukturi i organizaciji usporediv je sa najboljim doktorskim prekograničnim programima unutar EU; dizajniran je za osobe koje su željne usavršiti svoje vještine sa aktualnim znanstvenim znanjem i produbiti razumijevanje na području kvalitativnih i kvantitativnih analiza i analitičkih alata unutar EU; uzima u obzir specifičnosti malih grupa studenata doktorskog studija, kroz temeljno znanje, i mogućnosti specijalizacije unutar EU, posebno za zemlje srednje i istočne Europe; dozvoljava studentima da usko surađuju sa svojim mentorima i ostalim studentima i fakultetima, unutar svoje zemlje i u inozemstvu, u okviru njihovog djelokruga rada odnosno specifičnih područja kojima se bave; dozvoljava studentima da se aktivno integriraju u renomirane akademske institucije, postanu članovima Zajednice europskih združenih doktorskih programa iz menadžmenta i poslovne admistracije („EDAMBA“ = European Joint PhD Programmes Association in Management and Business Administration) i Središnje i južno-istočne doktorske mreže („CESEENET“ = Central and South-East European PhD Network).

Svrha navedenog združenog doktorskog studija jest stjecanje međunarodno priznatog doktorata iz međunarodnih ekonomskih odnosa i menadžmenta, utemeljenog na znanstvenom istraživanju i najnovijim znanstvenim spoznajama.

Združeni poslijediplomski doktorski studij, iako slijedi načela sličnih programa u svijetu, istodobno uvažava i specifičnosti hrvatskog konteksta. Program u svojoj cijelosti nudi integraciju dviju komponenti podjednako važnih za profesionalnu budućnost polaznika i lokalni razvoj koji će se na temelju nje odvijati. S druge strane, program zadržava profil općeg istraživačkog obrazovanja budućeg doktoranda, koji osigurava odgovarajuću temeljnu profesionalnu kompetentnost. S druge strane, doktorandima se omogućava oblikovanje individualiziranog kurikuluma pod mentorskim vodstvom, dakle stvaranje obrazovno-istraživačkog programa koji je u stanju zadovoljiti zahtjeve visokostručne specijalizacije.

U smislu doprinosa znanosti društvenom razvoju, odnosno suglasnosti sa zamisli o znanosti kao pokretačem društva znanja, iznesenoj u dokumentima Europske unije, valja napomenuti da je pokretanje navedenog studija započelo identifikacijom društvenih potreba, a da mu je cilj uroditi društveno relevantnim znanstvenim radovima, koji će doprinositi društvenom razvoju uklapajući lokalnu znanost u međunarodne okvire i podržavajući visoke međunarodne standarde.

Program po svojim karakteristikama spada u „European Joint PhD Programmes Association in Management and Business Administration“ – EDAMBA / Organizaciju združenih europskih doktorskih programa u području menadžmenta i poslovne administracije.

Program polaznicima osigurava članstvo u Central and South – East European PhD Network – „CESEENET“ / Doktorskoj mreži centralne i jugoistočne Europe.

Združeni doktorski program je jedinstven doktorski prekogranični program koji se fokusira na zemlje Srednje i Istočne Europe te ga se, po svojoj strukturi i organizaciji, može usporediti s najboljim doktorskim prekograničnim programima unutar EU. Uzima u obzir specifičnosti malih grupa studenata (budućih doktoranda), temeljna osnovna znanja, i kroz mnoštvo specijalizacija, dopušta studentima da usko surađuju sa profesorima u okviru njihovih pojedinačnih područja specijalizacije na sveučilišnim institucijama u inozemstvu.

Što se tiče usporedivosti s programima uglednih domaćih i inozemnih sveučilišta, program „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžement“ se izvodi, kao sličan program, na Central european university (CEU), Doctoral school of Political science, Public policy and international relations (Doktorski studij za političku znanost, javnu politiku i međunarodne odnos) sveučilište koji ima doktorski studij na engleskom jeziku, smješteno u Budimpešti, Mađarska (više na www.ceu.hu).

Također, sličan program se izvodi na Lancester university, Management School, Lancester´s Department of Economics (Odjel za ekonomiju) (više na www.lancester.ac.uk).

Akademski / stručni naziv / stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor znanosti (dr.sc.), ekvivalent PhD, iz područja društvenih znanosti, polje međunarodni ekonomski odnosi i menadžment. Akademska diploma je međunarodno priznata.

Preduvjet upisa na združene doktorske studije jest završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar ekonomije, poslovne ekonomije ili drugi diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završeni master studij na sveučilištima primijenjene znanosti s dokazom o poznavanju engleskog jezika B2 razine.

Sveučilišni poslijediplomski studij traje tri godine, odnosno šest semestara, od početka do završetka studija što uključuje predaju i obranu doktorske disertacije. Postoji mogućnost samo izvanrednog studija. Da bi završio doktorsku disertaciju, student ima na raspolaganju najviše pet godina i to od dana kada je Znanstveni odbor za istraživanje i doktorske studije prihvatio temu doktorske disertacije.

Dokumenti


Tko može upisati studij

Osobe koje su završile poslijediplomski stručni ili poslijediplomski specijalistički studij iz ekonomije, a nisu završile odgovarajući sveučilišni studij ekonomije, moraju položiti razlikovne ispite iz Mikroekonomije i Makroekonomije (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Osobama koje imaju upisani ili završeni magisterij znanosti, odnosno specijalistički poslijediplomski studij, povjerenstvo može uvidom u dokumentaciju priznati određeni broj ispita, ECTS bodova, odnosno odrediti razlikovne ispite te u skladu s tim i smanjiti dio upisnine.

Primjerice: Osobama koje su stekle akademski stupanj magistra ekonomskih znanosti priznaje se do 80 ECTS bodova (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Osobama kojma je do završetka poslijediplomskog znanstvenog studija u polju ekonomije ostala samo izrada i obrana magistarskog rada priznaje se do 60 ECTS bodova (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Osobama kojma je do završetka poslijediplomskog znanstvenog studija u polju ekonomije uz izradu i obranu magistarskog rada ostalo dva nepoložena ispita priznaje se do 40 ECTS bodova (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Osobama koje su stekle akademski naziv sveučilišni specijalist iz područja ekonomije priznaje se do 50 ECTS bodova (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Osobama kojma je do završetka poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije ostala samo izrada i obrana magistarskog rada priznaje se do 35 ECTS bodova (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Osobama kojma je do završetka poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije uz izradu i obranu magistarskog rada ostalo dva nepoložena ispita priznaje se do 25 ECTS bodova (odlučuje Konzorcij prilikom upisa).

Procedura upisa

Obrazac prijave se podnosi sukladno uvjetima partnerskog sveučilišta. Sljedeći dokumenti trebaju biti priloženi aplikacijskom obrascu, svi dokumenti trebaju biti na engleskom jeziku ili prevedeni na engleski jezik:

a. Životopis (Curriculum vitae)

b. pismo namjere i motivacijsko pismo, istraživačka orijentacija i planirano polje istraživanja (Letter of intent with specification of motivation, research orientation and the planned research field)

c. ovjerena kopija diplome, prijepis ocjena i/ili dodatak diplomi / „supplement" (Certified copy of Diploma or Master’s degree, copy of student records and/or diploma supplement)

d. popis akademskih publikacijskih aktivnosti (List of academic publication activities)

e. pismo preporuke (Letter of recommendation)

f. dokaz o poznavanju engleskog jezika B2 razine (proof of knowing English language level B2).

Zainteresirani kandidati se mogu na alexandra.baldwin(pri)fh-burgenland.at i irena.zavrl(pri)fh-burgenland.at ili mskare(pri)unipu.hr, jsetic(pri)unipu.hr do 31. srpnja na prijavni obrazac i trebaju dati sinopsis prijedloga predmetnog istraživanja.

Prijemni ispiti su predviđeni 4. i 5. rujna u Eisenstadtu, više informacija može se naći na stranicama: http://www.fh-burgenland.at/studienangebot/joint-cross-border-phd-programme/international-economic-relations-and-management/

Događanja