fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
Preradovićeva 1/1, 52 100 Pula

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ NOVA EKONOMIJA

Trajanje:6 semestara
ECTS: 180

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:
Doktor znanosti (dr.sc.)

Optimalan broj pristupnika: 8

UVJETI ZA UPIS

Poslijediplomski doktorski studij može upisati osoba koja je:

  • završila odgovarajući sveučilišni diplomski studij u polju ekonomije i stekla najmanje 300 ECTS bodova
  • završila odgovarajući sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u polju ekonomije i stekla najmanje 60 ECTS bodova na poslijediplomskom studiju i akademski naziv sveučilišnog specijaliste ekonomije, pri čemu se priznaje 30 ECTS bodova.

Poslijediplomski doktorski studij može upisati i osoba koja je ranije kvalifikacije stekla po studijskim programima prije akademske godine 2005./2006. godine (uz uvjete utvrđene studijskim programom) i to osoba koja je završila:

  • odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij u polju ekonomije,
  • odgovarajući poslijediplomski znanstveni studij u polju ekonomije, pri čemu se priznaje 60 ECTS bodova,

Pravo  upisa  na  studij  imaju pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete s najnižom prosječnom ocjenom 3,5.

Sa svim kandidatima provest će se selekcijski razgovor pred povjerenstvom nastavnika koji izvode program doktorskoga studija.
    

CIJENA STUDIJA, PRIJAVE i UPIS

Cijena studija iznosi: 85.000,00 kn

Za osobe sa završenim poslijediplomskim znanstvenim studijem u polju ekonomije, cijena studija iznosi 66.200,00 kn (ekvivalentno vrijednosti 40 ECTS bodova dok se 20 ECTS bodova priznaje kroz smanjenje nastavnih obveza)
Za osobe sa završenim sveučilišnim poslijediplomskim specijalističkim studijem u polju ekonomije, cijena studija iznosi 75.600,00 kn (ekvivalentno vrijednosti 20 ECTS bodova dok se 10 ECTS bodova priznaje kroz smanjenje nastavnih obveza)

Natječaj je otvoren do:

15. listopada 2016.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresi:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
Preradovićeva 1/1
52 100 Pula
uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski doktorski studij Nova ekonomija

Prijava mora sadržavati:

  1. Popunjeni obrazac prijave
  2. Kopiju diplome/diploma prethodno završenog/završenih studija,
  3. Prijepis ocjena prethodno završenog studija,
  4. Kopiju domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane,
  5. Životopis.

Sve dodatne informacije za poslijediplomski doktorski studij Nova ekonomija mogu se dobiti te prijave podnijeti u kabinetu 39, Preradovićeva 1/1 Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ na naprijed navedenoj adresi, odnosno na:

    e-mail: sagaber(pri)unipu.hr
    telefon: 052/377-068
    Web: fet.unipu.hr

Važni dokumenti studija

Obavijesti

Usmeno javno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u ponedjeljak, 16. studenog 2015. godine, s početkom u 11,30 sati, u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije

" USPOSTAVA MODELA GOSPODARSKE DIPLOMACIJE ZA RAZVOJ HRVATSKOG GOSPODARSTVA "

kandidatkinje SANJE BIBERIĆ.

Usmeno javno izlaganje teza prijavljene teme doktorske disertacije

Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 8. svibnja 2015. godine, s početkom u 10,30 sati, u Plavoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati usmeno javno izlaganje teza prijavljenje teme doktorske disertacije

"EKONOMSKI I DRUŠTVENI UČINCI AKTIVNOSTI PODUZETNIČKIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ"

kandidatkinje ROBERTE KONTOŠIĆ.