fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Katedra za matematiku, statistiku i informatiku

O katedri:

Katedra za matematiku, statistiku i informatiku objedinjava stručni kadar iz područja matematike, statistike i informatike, koji polaznicima preddiplomskih i diplomskih studija Ekonomije i Poslovne ekonomije, a osobito smjeru Poslovne informatike ( kao i novom studiju Informatike Sveučilišta Jurja Dobrile) osigurava kvalitetno polazište za izučavanje disciplina matematike, statistike i informatike.

Voditelj/ica katedre:

izv. prof. dr. sc. Vanja Bevanda

Kontakt:

Preradovićeva 1/1
Kabinet br. 40
Tel: 377 061
E.mail: vbevanda@efpu.hr

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Jusuf Šehanović
 2. izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
 3. izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković
 4. izv. prof. dr. sc. Vanja Bevanda
 5. doc. dr. sc. Alen Belulo
 6. mr. sc. Danijela Rabar
 7. Marko Turk
 8. Darko Etinger
 9. Đani Burić 

Vanjski suradnici:

 1. prof. dr. sc. Mario Radovan
 2. doc. dr. sc. Josip Brana
 3. mr. sc. Igor Škorić
 4. mr. sc. Walter Stemberger
 5. dr. sc. Aleksandar Kaluđerčić
 6. Toni Milovan
 7. Nikola Tanković

Kolegiji:

Preddiplomski studij:

 • Ekonomska informatika
 • Matematika za ekonomiste
 • Statistika
 • Osnove programiranja
 • Osnove makroekonomije
 • Računalne mreže
 • Operacijski sustavi
 • Baze podataka
 • Elektroničko poslovanje
 • Poslovni informacijski sustavi
 • Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja
 • Informatički praktikum
 • Multimedijski sustavi
 • Sigurnost IS 

Diplomski studij:

 • IS u potpori upravljanju i odlučivanju
 • Ekonomika IS
 • Ergonomija i uporava računala
 • Ekonometrija
 • Razvoj IS-a
 • Management kvalitete
 • Dinamičke web aplikacije
 • Softversko inženjerstvo
 • Modeliranje i simulacija
 • Odabrana područja ekonomske informatike
 • Teorija informacija
 • Informacijski management
 • ICT i društvo