fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Katedra za menadžment


Voditeljica

Prof.dr.sc. Marli Gonan Božac

Kontakt

Preradovićeva 1/1
Kabinet br. 50
Telefon:
E-pošta: mbozac(pri)unipu.hr