fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
18.07.16 11:26

REZULTATI ISPITA JAVNE FINANCIJE/EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Na stranici E-učenja kolegija objavljeni su rezultati ispita održanog 13.7.2016. godine.