fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Centar za razvoj karijera FET-a

Centar za razvoj karijera pri FET-u djeluje kao posrednik između studenata i poslodavaca s krajnjim ciljem povećanja efikasnosti i učinkovitosti zapošljavanja mladih tijekom i nakon studija.

U težnji za promjenom postojećeg trenda visoke stope nezaposlenosti, ističe se važnost djelovanja Centra za razvoj karijera i njegove uloge – posredovanje između ciljnih skupina, asistencija u svim fazama istraživanja karijere te planiranje i razvoj karijera studenata od početka studija pa nadalje.

Temeljni cilj: Povećati konkurentnost diplomiranih studenata FET-a na tržištu rada i kvalitetu njihovog zapošljavanja, putem nadogradnje njihovih znanja, umrežavanja te upravljanja njihovom karijerom

Specifični ciljevi:

 • Umrežavanje ciljnih skupina, a to su studenti, poslodavci i alumni
 • Stvaranje baze podataka studenata i poslodavaca
 • Edukacija studenata o tržištu rada i zapošljavanju
 • Razvijanje vještina upravljanja karijerom
 • Pružanje potpore studentima putem savjetovanja i usmjeravanja
 • Povećanje stope zapošljavanja mladih nakon studija i njihove konkurentnosti na tržištu rada

Aktivnosti Centra za razvoj karijera usmjerene su na:

 • Posredovanje pri zapošljavanju
 • Umrežavanje poslodavaca i studenata
 • Individualna i grupna karijerna savjetovanja
 • Profesionalno usmjeravanje - identificiranje ciljeva, opcija, interesa, vrijednosti i vještina
 • Upoznavanje sa mogućnostima daljnjeg školovanja i mogućnostima na tržištu rada
 • Gostujuća predavanja i posjećivanje poslodavaca
 • Prenošenje znanja i iskustva te motiviranje mladih
 • Davanje preporuka studentima
 • Dani karijere, karijerne panel diskusije, networking
 • Pripravništvo na 1 dan
 • Promocija nacionalnih i internacionalnih prilika za studente
 • Edukativne radionice – CV, zamolba, simulacije intervjua, testiranja, komuniciranje E-mailom, Skype-om i telefonom, korištenje društvenih mreža
 • Stvaranje suradnje i partnerstva te otvorena i direktna komunikacija Centra za razvoj karijera s poslodavcima
 • Suradnja s centrima drugih Fakulteta i Sveučilišta, u Hrvatskoj i svijetu

Voditelj Centra: Doc. dr. sc. Dean Sinković, MBA 

Kontakt:

Fet-CentarKarijera(pri)unipu.hr

052/377-035