fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
17.07.16 23:58

Talijanski jezik-rezultati pismenog

Pismeni su dio ispita položili:

1. Sandro Božac (3)

2. Ivan Perhat (3)

3. Erika Sinožić (2)

Kandidati se pozivaju pristupiti usmenom u četvrtak, 21. srpnja 2016. u 17,00 u kabinet broj 33 predmetnog nastavnika.

mr.sc. Marija Nedveš