fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
18.07.16 07:31

Rezultati ispita (14.07.2016.): MARKETING U TURIZMU, TURISTIČKA DESTINACIJA, LOGISTIKA

Rezultati pisanog dijela ispita iz kolegija Marketing u turizmu, Turistička destinacija, te Logistika, održanog dana 14. srpnja 2016.

MARKETING U TURIZMU

Na pisanom dijelu ispita zadovoljile su: Mirna Prančević (31,5), Nina Meden (26,5) i Melani Jukić (26).

Na pisanom dijelu ispita nisu zadovoljili Igor Šimonović (20,5) i Gordan Franolić (12).

TURISTIČKA DESTINACIJA

Na pisanom ispitu zadovoljili su: Iva Dadić (37), Samanta Šišović (32) i Matija Pinezić (27,5).

LOGISTIKA

Na pisanom dijelu ispita zadovoljile su: Valentina Kovač (30), Ana Košara (28) i Tea Penezić (27).

Na pisanom dijelu ispita nije zadovoljila Ivona Ramljak (12,5).

Pozivaju se studenti koju su na pisanoom dijelu ispita zadovoljili da dodju na upis konačne ocjene iz kolegija kojeg su polagali u indeks dana 19. srpnja 2016. u 11.30 sati (kabinet br. 24).

prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović