fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
14.07.16 09:01

Monetarna ekonomija - Rezultati pismenog dijela ispita održanog 11.7.2016.

Monetarna ekonomija

Na usmeni dio ispita pozivaju se sljedeći studenti:

JMBAG studenta i ostvareni bodovi na pismenom ispitu

- 21345, 33/50

- 0303051374, 34/50

- 0303047070, 27/50

- 0303022382, 42/50

- 0303049897, 31/50

- 0303050078, 26/50

- 0303035704, 28/50

- 0303050195, 37/50

- 0303051930, 26/50

- 0303049813, 26/50

- 0303049647, 32/50

- 0303043594, 33/50

- 0303052025, 28/50

- 0303036327, 25/50

- 0303049145, 32/50

- 0303049743, 27/50

- 0303049605, 28/50

- 0303032097, 49/50

- 0303051988, 36/50

- 0303051540, 33/50

Ostali studenti nisu zadovoljili.

Usmeni dio ispita održati će se u petak, 15. 7. 2016. u Preradovićevoj 1/1, kabinet br. 25, s početkom u 9.30 sati.

U isto vrijeme se pozivaju i studenti koji su pismeni dio ispita položili putem kolokvija te su ispit prijavili za ovaj ispitni rok.

Uvid u pismene ispite održati će se u petak, 15. 7. 2016. u Preradovićevoj 1/1, kabinet br. 25, u vremenu od 9.00 do 9.30 sati.

Prof.dr.sc.Lovre Božina

Izv.prof.dr.sc. Manuel Benazić