fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
14.07.16 18:13

EKONOMETRIJA - rezultati pismenog ispita

Pismeni dio ispita održan 14.07.2016. godine položili su: Željka Kavčić, Matija Pavec, Mateja Strniščak, Andreja Cvetković. Usmeni dio ispita održat će se 18.07.2016. godine (ponedjeljak) u 14.30 sati.