fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
14.07.16 19:43

REZULTATI MARKETING, ETIKA U MARKETINGU, ODRŽIVI MARKETING

REZULTATI PISMENOG ISPITA ODRŽANOG DANA 14.7.2016. MARKETING (ostali smjerovi) 1. Ante Ercegović 12,5 (4) 2. Ivana Vukoje 12,5 (4) 3. Dorotea Žambok 12,5 (4) 4. Ivan Mrzljak 12 (4) 5. Boris Verteš 12 (4) 6. Ana Šverko 11,5 (3) 7. Ante Parat 11 (3) 8. Antonio Ivandić 10 (3) 9. Iris Karak 9 (2) 10. Marko Mrđenović 8,5 (2) 11. Romana Kamenović 8,5 (2) 12. Selma Osmić 8 (2) 13. Katharina Mikulić 8 (2) 14. Branimir Babić 8 (2) 15. Vanessa Čičić 8 (2) 16. Katarina Žuljević 8 (2) 17. Ady Homoky 8 (2) 18. Sandro Božac 8 (2) 19. Vedrana Gordić 8 (2) 20. Ivan Piljan 8 (2) ---------------------------------------------------------------------8 21. Miran Učkar 5,5 22. Josipa Ivić 5,5 23. Andrea Kliba 5 24. Antonella Marčeta 5 25. Valentina Šagovac 4,75 26. Tomislav Aščić 4,5 27. Roman Ivezić 4,5 28. Ivana Brajnović 4 29. Mario Kurek 3 30. Ivana Juričić 2,5 31. Henrik Banfić 2,5 32. Jura Kristofić 2,5 33. Ivan Lovrić 2,5 34. Vladimir Fašaić 2,5 35. Tea Macan 0 36. Aleksa Vale 0 37. Valentina Vugrinec 0 38. Eugenia Oršolić 0 39. Katarina Silović 0 40. Petra Šverko 0 41. Alma Terzić 0 42. Katarina Idžanović 0 43. Igor Jezernik 0 44. Kristina Špoljarić 0 45. Domagoj Kutija 0 Usmeni dio ispita za studente rednog broja 1-14 će se održati u ponedjeljak, 18.7.2016. u 12,30 sati. Usmeni dio ispita za studente rednog broja 15-20 će se održati u utorak, 19.7.2016. u 12,30 sati. MARKETING (marketinški smjer) 1. Brendona Lleshaj 19,5 (3) 2. Samanta Markanjević 14,5 (2) 3. Ivana Šujević 13 (2) -----------------------------------------------------------------13 4. Tomislav Vuković 7 5. Laura Šijaković 5 6. Ivan Slabinjac 4 7. Ivana Šikljan 3 8. Carla Grubišić 1 9. Maja Nikolić 0 Usmeni dio ispita će se održati u utorak, 19.7.2016. u 13,30 sati. ETIKA U MARKETINGU 1. Carla Grubišić 10 (3) 2. Dora Čuljak 8 (2) 3. Ernad Kurtović 8 (2) 4. Rebeka Tomišić 8 (2) ----------------------------------------------------------------------- 8 5. Ivana Šikljan 2 6. Maja Nikolić 0 7. Ivan Slabinjac 0 Upis ocjena je u utorak, 19.7.2016. u 14,30 sati. ODRŽIVI MARKETING 1. Karla Jakša 12 (4) Upis ocjena je u utorak, 19.7.2016. u 14,30 sati. Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat