fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
13.07.16 09:15

Poziv vezan uz kolegij 'Upravljanje FIT u EU' - kolegica Merima Radolović

Moli se kolegica Merima Radolović da se javi nositeljici kolegija.