fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
13.07.16 17:49

Management održiva razvoja/Održivi turizam - rezultati ispita

Rezultati ispita nalaze se na stranici e-učenja pojedinih kolegija. doc.dr. Kristina Afrić Rakitovac