fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
06.07.16 16:04

Turizam i kultura - rezultati pismenog ispita

Tepić  4

Vijačkić  4

Matak 4

Čičić 4

Božnjak  4

Živković  3

Vukoje 3

Crnac  3

Oršolić  4

Lazarić  1

Upis ocjena 7.07. u 11.00 h.

doc.dr.sc.Mauro Dujmović