fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
08.07.16 14:12

Poziv studentici - Kavčić Nina

Molim studenticu Kavčić Ninu da se javi na mail vezano za polaganje ispita iz kolegija Management tržišnih komunikacija. doc. dr. sc. Dražen Alerić