fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
11.07.16 11:38

Termin usmenog dijela ispita iz kolegija Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja

Usmeni dio ispita iz kolegija Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja održat će se u srijedu 13.7.2016.  u 8.30 sati u kabinetu predmetnog nastavnika, Preradovićeva 1/1