fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
04.07.16 21:58

Talijanski jezik-rezultati pismenog dijela ispita

Pismeni dio ispita položili su:

1. Diego Biljuh (2)

2. Fabio Ivinić (3)

3. Marco Toncetti (4)

Usmeni će se održati u četvrtak, 07. 07. 2016. u 17,00 u kabinetu broj 33 predmetnog nastavnika.

Mr.sc.Marija Nedveš