fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
05.07.16 09:54

Međunarodni marketing - rezultati ispita

Usmenom ispitu iz kolegija Međunarodni marketing mogu pristupiti: Ana Košara, Valentina Kovač, Nina Vojnić. Usmeni ispit održat će se 6.7.2016. u 10:00 u kabinetu 38.