fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
05.07.16 13:33

Statistika 1.7. - rezultati

Na e-učenju kolegija objavljeni su rezultati pismenog ispita održanog 1.7.2016. Termini u kojima studenti mogu pogledati ispit napisani su na kraju datoteka s rezultatima.
Završna provjera znanja održat će se u četvrtak 7.7.2016. u 15:00 u dvorani Pula.