fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
05.07.16 18:42

BUDŽETIRANJE KAPITALA - Rezultati ispita 05.07.2016.

Rezultati pisanog dijela ispita održanog 05.07.2016. godine

Pisani dio ispita uspješno su položili sljedeći studenti:

1. Rami Jasmin

2. Rupić Ivona

Usmeni dio ispita održati će se u petak, 08.07.2016. godine u kabinetu 41 s početkom u 09:00 sati.

Izv.prof.dr.sc. Dean Učkar