fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
19.07.16 11:39

Poslovno računovodstvo - poziv studentici Brigiti Brajković

Poziva se studentica Brigita Brajković da se u što kraćem roku javi (osobno ili putem e-maila) predmetnoj asistentici A. Galant (agalant@unipu.hr).