fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
19.07.16 16:28

Management održiva razvoja/Održivi turizam - promjena satnice pisanog dijela ispita

Pisani dio ispita održat će se 20/0/2016 s početkom u 10.30, dvorana Istra. doc.dr. Kristina Afrić Rakitovac