fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA
19.07.16 16:52

Gospodarstvo Hrvatske - rezultati pisanog dijela ispita

Rezultati ispita nalaze se u privitku. doc.dr. Kristina Afrić Rakitovac

Datoteke: