fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Katedra za ekonomske teorije

O Katedri:

 

Voditeljica Katedre:

prof.dr.sc. Marija Bušelić, redovita profesorica

Kontakt:

Fakultet za ekonomiju i turizam
«Dr. Mijo Mirković»
Preradovićeva 1/1
Kabinet 32
Tel: 377 032
E.mail: mbusel(pri)efpu.hr