fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Katedra za organizaciju, poduzetništvo i pravo

O Katedri:

Voditeljica Katedre:

doc.dr.sc. Violeta Šugar

Kontakt:

Odjel za ekonomiju i turizam
«Dr. Mijo Mirković»
Preradovićeva 1/1
Kabinet 45
Tel: 377 018
E.mail: violeta.sugar(pri)unipu.hr