fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Katedra za financije

O katedri

Voditelj Katedre:

Kontakt

Preradovićeva 1/1
Kabinet br.25
Tel: 377 041
E-mail: lbozina(pri)efpu.hr