fakultet ekonomije i turizma "dr. mijo mirković", pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Preradovićeva 1, 52100 PULA

Natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije:

EUROPSKE INTEGRACIJE, REGIONALNI  I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - PULA

LJUDSKI RESURSI I DRUŠTVO ZNANJA

Trajanje studija: 2 semestra
ECTS: 60

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

  • Sveučilišni specijalist europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja / sveučilišni specijalist ljudskih resursa i društva znanja. (univ.spec.oec.) 

UVJETI ZA UPIS:

Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati:

  • osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij (300 ECTS) u polju ekonomije ili sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije (upisani po studijskim programima prije akademske 2005./06. godine),
  • osobe koje su završile specijalistički diplomski studij (300 ECTS) ili stručni dodiplomski studij u trajanju od 4 godine (upisani po studijskim programima prije akademske 2005./06. godine) uz obavezu polaganja razlikovnih ispita, (dodatni uvjet za poslijediplomski specijalistički studiji “Ljudski resursi i društvo znanja” je prethodni rad u struci u trajanju od najmanje 5 godina),
  • osobe koje su završile diplomski i dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obavezu polaganja razlikovnih ispita;
  • postignuta prosječna ocjena od najmanje 3.5,studenti koji imaju prosječnu ocjenu manju od 3.5 trebaju priložiti dvije preporuke sveučilišnih profesora.

CIJENA STUDIJA, PRIJAVE I UPIS - PULA:

Cijena studija iznosi: 30.000 kn

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresi:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
Preradovićeva 1/1
52 100 Pula
uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski specijalistički studiji

Natječaj je otvoren do 15. listopada 2016. godine.

Prijava mora sadržavati:

  1. Popunjeni obrazac prijave
  2. ovjerenu kopiju diplome dodiplomskih studija
  3. prijepis ocjena prethodnih dodiplomskih studija
  4. Kopija domovnice ili drugi adekvatan dokument za strane državljane
  5. Životopis

Sve dodatne informacije možete dobiti  na broj telefona 377-068 ili putem maila: sagaber(pri)unipu.hr